Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bedre Byggekompetencer

GI bidrager aktivt til udvikling af de byggefaglige kompetencer på alle niveauer – korte, mellemlange og videregående uddannelser. GI har særligt fokus på at støtte udvikling af tværfaglig forståelse og effektive samarbejdsformer.
Stor viden og gode kompetencer hos rådgivere og udførende, er et afgørende fundament for god renovering og vedligeholdelse af den eksisterende bygningsmasse. Det er vigtigt at uddannelsesinstitutioner og byggeriets øvrige parter vedligeholder og udbygger deres kompetencer indenfor renoveringsområdet, idet den eksisterende bygningsmasse repræsenterer en stor værdi, og samtidig er rammen om mange menneskers dagligdag.

GI ønsker at bidrage aktivt til udvikling af de byggefaglige kompetencer på alle niveauer – korte, mellemlang og videregående uddannelser. Der vil være særligt fokus på at støtte udvikling af tværfaglig forståelse og effektive samarbejdsformer. Endvidere vil der være et stort fokus på erhvervs skoleuddannelserne, som dels rummer mange forskelligartede uddannelsesretninger, og dels kan have behov for nye og anderledes undervisningsmetoder og materialer, hvis der skal sikres en høj kvalitet. Endelig ønsker GI at medvirke til, at øge interessen og anerkendelsen for gennemført renovering.

Eksempler på GI støttede projekter inden for dette program:
Gode Vådrum skal udbrede kendskabet til gode vådrumsløsninger og indgå i undervisningen på erhvervsskolerne. Projektet skal medvirke til at højne kvaliteten i vådrumsløsninger herunder medvirke til at reducere antallet af kritiske svigt ved etablering og udskiftning af vådrum. Projektejer BvB, finansieret af GI.

DM i energirenovering, skal synliggøre renovering og energioptimering som et vigtigt element i fremtidens byggeri over for byggeriets uddannelsesinstitutioner og elever. Konkurrencen skal være med til at øge uddannelsesinstitutionernes og elevernes interesse for den eksisterende bygningsmasse, og de muligheder og udfordringer der er i forbindelse med renovering og energioptimering af disse. Projektejer Byggeriets Uddannelser, finasieret af GI.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097