Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bevillingsmodtagere

Det er vigtigt for GI at etablere det bedst mulige samarbejde med bevillingsmodtagere, som er tilpasset det konkrete projekt. GI lægger vægt på følgende elementer:

 1. Armslængde vs. aktivt samspil

GI har forståelse for, at hvert projekt har sin egen balance mellem armslængde og aktivt samspil. På den ene side har GI tillid til at bevillingsmodtagere så vidt muligt gennemfører projekter som aftalt, og ønsker ikke at blande sig unødigt i diverse projektdetaljer. På den anden side bidrager GI gerne med ideer, viden, deltagelse i styregrupper eller anden involvering, hvor det er relevant.

 2. Fleksibilitet og tålmodighed

GI har forståelse for, at det undervejs i et projekt kan være nødvendigt at foretage tilpasninger af både indhold og tidsplan. Endvidere er GI bevidst om, at det ikke altid er muligt at opnå de forventede projektresultater i første forsøg, men at der er brug for en mere vedvarende indsats.

 3. Kommunikation

GI ønsker at have særligt fokus på at medvirke til udbredelse og opmærksomhed omkring projektresultater / viden i samspil med bevillingsmodtager. Det gælder både i projektfasen og efter afslutning af projektet.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097