Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

God fondspraksis

GI har sammen med en række store danske fonde vedtaget et sæt etiske principper for deres almennyttige og almenvelgørende aktiviteter: ”Principper for god fondspraksis”. GI's bestyrelse og direktion har tilsluttet sig principperne.

 Syv principper for god fondspraksis

  1. ​Åbenhed, kommunikation og information
  2. Faglighed kompetence og professionalisme
  3. Samarbejde med ansøgere, bevillingsmodtagere og andre interessenter
  4. Evaluering af uddelingsvirksomheden
  5. Regnskab
  6. Bestyrelsen
  7. Administration - daglig ledelse

 Mere om pricipperne

I relation til princip nr. 6 "Bestyrelsen" skal dog bemærkes, at reglerne for sammensætningen af GI's bestyrelse er lovbestemt. Det fremgår således af Boligreguleringslovens § 54, at 5 medlemmer af bestyrelsen vælges af landsomfattende sammenslutninger af ejere af udlejningsejendomme, mens 4 medlemmer udpeges af velfærdsministeren efter indstilling af landsomfattende sammenslutninger af lejerforeninger.

Læs mere om baggrunden for initiativet på www.danskefonde.info
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097