Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klimavenlig renovering

GI støtter aktiviteter som gør det lettere og mere rentabelt at foretage klima - og energivenlig renovering. GI har specielt fokus på, at energirenovering igangsættes samtidig med, at større bygningsdele alligevel skal renoveres.
​Danmarks målsætning om at være fri af fossile brændstoffer og være CO2 neutral i 2050, er tæt forbundet med en målrettet indsats for energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Det er i den forbindelse afgørende så vidt muligt at kombinere almindelig vedligehold og renovering med energioptimering. Tage og facader har lange levetider, og det er afgørende ikke at forpasse chancen for energioptimering når eksempelvis disse bygningsdele skal renoveres.

GI ønsker at støtte aktiviteter som gør det lettere og mere rentabelt at foretage klima - og energivenlig renovering. Endvidere er det vigtigt med fokus på, at foretage energirenovering samtidig med, at større bygningsdele alligevel skal renoveres på grund af slid og ældre. Tilvejebringelse af mere præcis viden om de reelle besparelser ved forskellige energirenoveringstiltag, er også et vigtigt fokusområde, således at det økonomiske vurderingsgrundlag bliver mere retvisende.

Eksempler på GI støttede projekter inden for dette program: ​
Energirenoveringskoncept for udlejningsejendomme tager bl.a. afsæt i en aktuel ejendom i Valby, hvor der udvikles et forsøgsprogram, der kombinerer vidtgående boligforbedringer med vidtgående energiforbedringer af ældre byfornyelsesejendomme. Forsøgsprogrammet realiseres med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune på ejendommen i Valby. Projektejer Kuben Management, finansieret af GI.

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet vil forsøge at skabe en fælles terminologi for bæredygtigt byggeri og renovering. Der er mange begreber i spil, når man skal definere, hvad bæredygtighed i byggeri og renovering er, og i byggebranchen skaber det begrebsforvirring. Hvidbogen vil gøre udvikle et fælles sprog inden for bæredygtighed, og gennemføre en begrebssanering. Projektejer Bygherreforeningen, finansieret af GI.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097