Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Værdiskabende renovering

GI vil med udviklingsaktiviteterne medvirke til, at øge byggeriets parters fokus på vigtigheden af vedligeholdelse og renovering. GI støtter udviklingsaktiviteter der tilvejebringer viden, metoder og redskaber.
​Den eksisterende bygningsmasse repræsenterer en stor værdi for mange ejere og for samfundet som helhed – i runde tal ca. 3.700 mia. kr. Det er afgørende at der er viden og indsigt i behovet og værdien af regelmæssig og velkoordineret drift, vedligeholdelse og renovering, således at bygningernes værdi bevares og gerne øges. Heri indgå også hensyn til bevarelse af æstetik og bygningsarv.

GI ønsker på mange fronter at medvirke til, at vigtigheden af vedligeholdelse og renovering er klar, og at der løbende tilvejebringes viden, metoder og redskaber som understøtter at bygningernes værdi udvikles og bevares bedst muligt.   

Eksempler på GI støttede projekter inden for dette program:
40’erne og 50’ernes murede etagebyggeri. Projektet skal formidle viden og eksempler som ejere, rådgivere og myndigheder kan drage nytte af ved renovering af 40’erne og 50’ernes murede etagebyggeri.

SBi anvisning om vådrum. Projektets formål er en opdatering af tidligere vådrumsanvisning med nyeste viden på området. Projektejer SBi, finansieret af GI og andre.

DanskByggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold. Denne viden kan blandt andet være nyttig i renoveringssammenhæng. Projektejer SBS, finansieret af Realdania og GI.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097