Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering af ejere

Det er bestemt ved lov, at det skal have konsekvenser, når ejere systematisk overtræder lejelovgivningen og ikke overholder afgørelser fra huslejenævn og ankenævn.

 Frakendelse af ret til at administrere udlejningsejendomme

​I 2005 skærpede Folketinget reglerne om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme. Formålet med ændringen var, at det skulle have konsekvenser, når ejere systematisk overtræder lejelovgivningen og ikke overholder afgørelser fra huslejenævn og ankenævn.

 Indberetning til GI

Huslejenævnet skal indberette oplysninger til GI om endelige afgørelser, som en ejer ikke har efterlevet. Dette fremgår af § 113 a, stk.4 i lejeloven.

GI har udarbejdet et skema til denne indberetning.

Der kan også indberettes digitalt på www.huslejenaevn.dk.

 Registrering af ejer

GI registrerer ejer efter 2 bestemmelser i lejelovens § 113 a: 

§ 113 a, stk. 3, nr. 4

Når et huslejenævn bliver opmærksom på, at ejendommens ejer ikke har efterlevet en endelig afgørelse, indberetter nævnet ejeren til GI. Det gælder for alle typer af afgørelser – fx tilbagebetaling af varme og depositum, afgørelser om lejenedsættelse og påbud om manglende vedligeholdelse.

GI skal derefter registrerer ejeren og den afgørelse, der ikke er efterlevet.

GI orienterer huslejenævnet, når en ejer er registreret 3 gange inden for en periode på 2 år.

§ 113 a, stk. 3, nr. 5

Når GI har igangsat påbudte vedligeholdelsesarbejder efter § 60 i boligreguleringsloven, skal GI registrere ejeren og afgørelsen.
GI orienterer huslejenævnet, når en ejer er registreret 3 gange inden for en periode på 10 år.

Ejer og eventuel administrator bliver orienteret hver gang, GI registrerer en afgørelse.

Politianmeldelse og frakendelse

Huslejenævnet politianmelder ejeren, hvis der er grundlag for en sag om rettighedsfrakendelse. Sagen bliver derefter afgjort ved domstolene.

Administration i frakendelsesperioden

Træffer domstolen afgørelse om, at en ejer skal frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme, overtager GI administrationen på ejerens vegne i den periode, frakendelsen gælder. GI kan overdrage administrationen til en ekstern administrator. Bekendtgørelse nr. 682 af 20. juni 2007 har fastsat reglerne for denne administration.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097