Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afgørelse om forbedringer

Ved indretning af lejligheder kunne forbedringer ikke medtages over vedligeholdelseskontoen – uanset samtykke fra lejerne

Huslejenævnet i København har truffet afgørelse i en sag, hvor udlejer havde fremsat krav om, at udgifter til etablering af nye beboelseslejligheder skulle fradrages den udvendige vedligeholdelseskonto. Udlejer ønskede at medtage såvel vedligeholdelses- som forbedringsudgifter over vedligeholdelseskontoen. 

Lejerne i ejendommen havde givet samtykke i overensstemmelse med BRL § 19, stk. 1, 2.pkt. til at forbedringsudgifter kunne medtages over kontoen. 

På trods af, at udlejer havde indhentet samtykke fra lejerne til, at der kunne medtages forbedringsudgifter over vedligeholdelseskontoen, nåede huslejenævnet frem til, at udgifterne til forbedring ikke kunne medtages over vedligeholdelseskontoen. 

Begrundelsen for dette var, at udlejer ved at medtage forbedringsudgifter over vedligeholdelseskontoen, ville få dækning for udgifterne to gange, fordi det kunne lægges til grund, at udlejer ville få dækning for forbedringsudgifterne igennem en højere lejeindtægt. 

GI vil som følge af denne afgørelse ikke godkende, at forbedringsudgifter, som nu eller fremtidigt kan danne grundlag for en lejeforhøjelse i et enkelt lejemål, tages med over vedligeholdelseskontoen, uanset om der foreligger samtykke fra lejere. 

Dette er relevant i fx følgende sager:

  • Gennemgribende renoveringer (§ 5, stk. 2 renoveringer)
  • Individuelle forbedringer af et enkelt lejemål
  • Indretning af nye lejemål   
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097