Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandsikring når du renoverer

Opmærksomhed på på brandsikkerheden, når bygningerne skal vedligeholdes, renoveres eller ombygges kan spare enorme omkostninger ved brand.

​​For hvis en ejendom ikke har robust brandsikring, kan brande sprede sig til taget. Og så er konsekvensen ofte meget store skaber både fra flammerne og vandskader fra slukningsindsatsen.

Hvis en brand når taget kan den frit sprede sig, hvis fx tagkonstruktionen ikke er opdelt med brandadskillende vægge.

Hjælpen er klar
Ny hjemmeside, undervisningsmaterieler, teknikervejledning, 3D tegninger og film formidler viden om, hvordan man forbedrer brandsikkerheden når man alligevel renoverer.
Du kan få adgang til det hele via gi.dk eller på hjemmesiden brandsikretage.dk. 

Renovering
Når tagkonstruktioner renoveres, skal man tænke på brandsikkerheden. Men mange tage er ikke brandsikret forsvarligt, og det kan give meget store brandskader.

Eksempelvis er afgørende at tagfoden opbygges, så branden ikke kan antænde undertaget og sprede sig til taget.
Når spærene oprettes bliver taget højere. Det betyder fx at brandvæggene også skal forlænges, så branden ikke kan sprede sig hen over væggen.
Der skal lukkes tæt mellem alle brandadskillende vægge og yderste tagdækning, og der må ikke være hulrum hen over væggene.
I det nye gratis materiale får du 5 forskellige tagkonstruktioner, der samlet repræsenterer dansk bygningstradition inden for etageboligbyggeriget.
De 5 forskellige tagkonstruktioner kan ses som 3D-modeller og som 2D-tegninger, der viser forslag til hvorledes brandsikringen kan tænkes ind når tagene alligevel skal renoveres og ombygges.

Undervisning
For at understøtte udbredelse af denne afgørende viden, er der også lagt gratis undervisningsmaterialer til det byggetekniske område frem. 

Er du under uddannelse til håndværker, byggeteknikker, teknisk designer, bygningskonstruktør, diplomingeniør eller lignende, så er der en specielt designet undervisningspakke. Materialet kan også bruges i forbindelse med efteruddannelse inden for renovering af tage.

Katastrofefilm
Se filmen på hjemmesiden, som viser hvor galt det kan gå, hvis bygningens tag ikke er brandsikret forsvarligt. Her ser man hvordan en brand spreder sig til bygningens tag. Det kan ske fra en brand i en underliggende lejlighed, eller fx udefra via en brændende container stillet op ad facaden.

Beboerne
Bygningens beboere kan i deres hverdag bidrage til en god brandsikkerhed, eksempelvis ved at sikre, at alle branddøre er lukkede, og at der ikke står brandbare genstande i trapperummene. De, som har ansvaret for bygningernes brandsikring, skal sikre at fx branddøre og alle brandtekniske installationer fungerer.

gi.dk/byggetekniskviden/brand

brandsikretage.dk

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097