Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ejers eget arbejde

Orientering om ændring af praksis hos GI

Det fremgår af GI's Guide om eget arbejde, at hvis du som ejer af en udlejningsejendom udfører vedligeholdelsesarbejde på din ejendom, kan du tage dette med over vedligeholdelseskontoen hos GI.

 

Det fremgår endvidere, at "hvis ejendommen er ejet af et A/S eller ApS, kan ejerne af aktierne eller anparter udføre eget arbejde" på ejendommen. Dette afsnit har været udmøntet i en praksis, hvor GI har godkendt, at værdien af arbejde udført af ejeren af aktier eller anparter i et selskab kunne medtages over vedligeholdelseskontoen, selvom arbejdet ikke var udført af den direkte ejer af ejendommen.

 

Arbejde udført af personer bag selskabsejede ejendomme kan juridisk set ikke karakteriseres som eget arbejde. Hvis en kapitalejer  udfører arbejde på ejendommen, skal der derfor fremadrettet være udstedt en faktura til selskabet der ejer ejendommen, hvis udgiften skal medtages over kontoen.

 

Denne praksisændring træder i kraft pr.1. januar 2018, og arbejde udført efter 1. januar 2018 af en kapitalejer vil derfor ikke kunne tages med over vedligeholdelseskontoen.

 

Hvis en kapitalejers arbejde er udført før 1. januar 2018 vil dette kunne medtages over vedligeholdelseskontoen - i lighed med den hidtidige praksis. Det er således tidspunktet for arbejdets udførelse som er afgørende for, om det kan tages med over kontoen.

 

I lighed med tidligere vil GI i forbindelse med kontrol af et regnskab der indeholder eget arbejde foretage en vurdering af tidsforbrug, timesats, herunder om arbejdet opfylder de sædvanlige betingelser for at kunne medtages over kontoen.

 

Det vil fortsat være muligt for en ejer af en personlig ejet ejendom at medtage eget arbejde over kontoen efter de hidtidige regler og retningslinjer.

 

GI's Guide om "Ejers eget arbejde" er ændret for at afspejle ovenstående praksisændring. 

Se guide om ejers eget arbejde.     Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097