Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forældelsesfristen for opkrævning af hensættelser suspenderet

Ny dom om forældelse ved manglende information om en ejendoms bindingspligt
Boligretten ved Retten i Aarhus fastslog i en dom afsagt den 9. november 2017, at forældelsesfristen i forældelsesloven suspenderes, når ejendommens ejer ikke har givet GI oplysninger, som gør GI i stand til at vurdere, hvorvidt ejendommen er bindingspligtig.  

Ejendommen, der er opført i 1949, var i perioden 1987 til 2004 ejet af en andelsboligforening. I 2004 blev andelsforeningen opløst og ejendommen overgik til udlejningsejendom. 

Den 1. januar 1995 var der udlejet 6 eller færre beboelseslejligheder af andelsboligforeningen, hvorfor ejendommen efter den gængse fortolkning af reglerne blev anset som et ”småhus”, der ikke er bindingspligtig efter BRL § 18b, heller ikke selvom der senere udlejes mere end 6 beboelseslejligheder. 

Denne fortolkning blev imidlertid ændret med landsrettens afgørelse i sagen TBB 2010.320 Ø, hvor det blev fastslået, at en ejendom skifter status, når en andelsboligforening bliver opløst, og ejendommen derved overgår til at være en almindelig udlejnings-ejendom, således at der indtræder bindingspligt for ejendommen, hvis denne i øvrigt er omfattet af reglerne. Dette er senere stadfæstet af Højesteret i sagen U 2014.2457 H

GI fik først kendskab til den konkrete ejendom i 2016, men ejeren blev opkrævet hensættelsesbeløb tilbage fra 2010, hvor landsrettens dom i TBB 2010.320 Ø blev afsagt. 

Retten i Aarhus gav GI medhold i, at forældelsesfristen i forældelsesloven § 3, stk.1 suspenderes, når GI ikke har fået information fra ejer om ejendommen status. Det er hermed fastslået: 

  • At GI ikke har nogen pligt til at foretage selvstændig undersøgelse af ejendommes status, og
  • At forældelsesfristen suspenderes indtil GI modtager information fra ejer, således, at GI kan opkræve hensættelser 10 år tilbage i tiden, jf. forældelsesloven § 3, stk. 2  
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097