Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GI støtter udviklingsprojekter

5 projekter har modtaget støtte, og desuden er der uddelt fire mindre direktionsbevillinger.

Publikation om genveje, tips og tricks til mere bæredygtigt byggeri
I de næste 40 år vil der i verden blive bygget lige så meget som i hele menneskehedens historie. Derfor er det vigtigt at træffe en række bærdygtighedsvalg, men som branche halter vi langt bagefter. De faglige diskussioner er præget af mange forskellige holdninger til netop bæredygtighed. Spørgsmålet om, hvor ansvaret skal placeres for at branchen hænger i bremsen blæser også stadig i vinden. Er det bygherren, entreprenøren, producenterne eller politikerne, der skal sikre, at fremtidens byggeri vitterligt bliver bæredygtigt?

Med en publikation om bæredygtighed til praktikere som fx håndværkere og arkitekter sætter vi snakken på hold og viser en række konkrete veje til mere bæredygtigt byggeri. Vores påstand er, at det i høj grad også er muligt at handle i det små - og at der er flere knapper at skrue på.

Publikation ventes klar om et lille års tid.

 

Støttemodtager og andre involverede

BARK rådgivning er projektejer, og projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. Logik & Co og Kunstakademiets Arkitektskole.

 

e-Inspektion af altaner
Nyt værktøj skal med et delvist automatiseret system til eftersyn af altaner med drone, optimere og billiggøre drift og vedligehold. Dette ved at skader opdages tidligere, og samtidigt øges sikkerheden for både oprindelige og eftermonterede altaner på boliger. Skadesregistreringen kan bruges som grundlag for en egentlig tilstandsundersøgelse.

Systemet baseres på droneinspektion, hvor der ellers traditionelt anvendes en meget dyrere lift.

Kombineret med ekspertise fra erfarne tilstandsfolk bliver det muligt at levere markant billigere, periodiske og ensartede skadesregistreringer.

Det skal anvendes kunstig intelligens (artificial intelligence/AI) til analyse af indsamlede data, og det skal demonstreres, hvordan AI yderligere kan optimere og effektivisere inspektion med droner.

I projektet skabes 3D-modeller af facade og altaner. I disse modeller registreres, markeres og kategoriseres synlige skader ved hjælp af AI - et AI assisteret system til skadesregistrering/eftersyn.

Projektet vil således reducere omkostningerne ved eftersyn, øge kvaliteten af dronespecialisters inspektion af bygningsdele og optimere dataudnyttelse til fordel for bygningsejere, brugere og inspektionsfirmaer og entreprenører.

 

Støttemodtager og andre involverede
Teknologisk Institut er projektejer, og projektet gennemføres i samarbejde med EasyInspect og Rambøll

 

Solstrålehistorier om Mediation
Fra øget kendskabsgrad til adfærdsændring

De nye AB-regler fra 2018 (byggeriets almindelige betingelser) peger explicit på mediation som tvisteløsningsmulighed.

Med projektet skal værdien af mediation dokumenteres, så byggeriets og erhvervslivets parter kan få øjnene op for værdien af denne tvisteløsningsform, og dermed øge brugen af mediation.

Det gøres ved at dokumentere en række mediationer med henblik på at få "solstrålehistorierne" frem i lyset.

Med disse "solstrålehistorier" er det planen at skabe yderligere grundlag for forandring og forankring i byggebranchen og erhvervslivet.

 

Støttemodtager og andre involverede

Mediationsinstituttet er projektejer

 

Lærlingenes hus – undervisningsmaterialer
En ældre bindingsværksejendom på Bornholm, skal renoveres af lærlinge. Og det skal ske i et læringsmiljø, hvor huset besøges af en lang række grupper af lærlinge fra hele landet, som hver især renoverer en mindre bid.

I dette projekt produceres der undervisningsmaterialer med input fra de unge selv. Undervisningsmaterialet skal anvendes til at formidle viden om renoveringen til besøgende folkeskoler, , erhvervsakademier og professionsskoler samt bidrage til videndeling på uddannelserne for arkitekter, konservatorer, ingeniører, bygningskonstruktører etc.

Materialet, som skal udvikles, bliver tilbudt i efterspurgte formater som fx tekstmateriale, video, oplæg til praktiske opgaver og evt. spil.

Støttemodtager og andre involverede
Dansk Håndværk er projektejer, og projektet gennemføres i samarbejde med en lang række partnere, herunder bl.a. SMV Danmark, Danske Tegl, Bygherreforeningen, Nationalmuseet, KADK og SBi.

 

Dokumentation af fugtteknik ved udvendig kælderisolering
Kælderefterisolering mindsker energiforbruget og øger komforten samtidig med at kælderydervæggene kan udtørre. Projektet vil undersøge og dokumentere hvordan kælder-efterisolering kan foretages, således at kælderkonstruktionens fugttekniske forhold optimeres, hvorved kælderens anvendelighed forbedres, hvad enten det er til ophold eller opbevaring.

Projektet vil dokumentere de fugttekniske forhold ved diffusionsåbne og diffusionstætte kælder-efterisoleringer, ved fugttekniske simuleringer og målinger på cases. Udvikle en løsning i henhold til ovenstående i kombination med dræn, som øger produktiviteten og forbedrer de arbejdsmiljømæssige forhold under opsætning af kælderisoleringen, og formidle den optimale metode til kælderisolering til bygningsejere og bredt i branchen.

 

Støttemodtager og andre involverede
Teknologisk Institut er projektejer, og projektet gennemføres i samarbejde med Arup & Hvidt, Rockwool, Wawin og BJ Entreprise

-- 

Den samlede støttesum var denne gang 3.2 mio. kr. og godt 300 t. kr. i direktionsbevillinger. I 2018 støttede GI projekter med godt 30 mio. kr.

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097