Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GI støtter udviklingsprojekter

En stribe projekter har modtaget midler fra GI.

​3 nye anvisninger om fugt i bygninger 

SBi målretter anvisning om fugtsikringsåledes, at den bliver til tre separate anvisninger med overskrifterne: "Fugtsikring under bygningers opførelse og renovering, "Fugtsikre konstruktioner i nye og renoverede bygninger og "Fugtteori". Formålet med SBi-anvisningerne er at reducere omfanget og alvoren af fugtskader ved både nybyggeri og renovering. Projektet gennemføres af SBi over en periode på tre år.


Nabostøj
Udvikling af en e-bog med konkrete råd til håndtering af nabostøj målrettet beboere og bestyrelser i etagebyggeri (lejer, andel og ejer) bygget før 1961. Omtrent 500.000 boliger.
Forskerne fra Københavns Universitet, som står bag projektet har allerede konstateret at mange beboere kan have forkerte forventninger til niveauet af støj, begrundet i begrænset viden bygningens akustiske beskaffenhed.
Ofte kan samtaler om støj fra almindelig færden på gulvet uden sko, musiklytning, toiletbesøg osv., betyde at de ikke længere opfattes som generende støj. Genen forsvinder uden fysiske tiltag.


Effektiv tværfaglig dataudveksling i byggeriet
På grundlag af en systematisk kortlægning af dataflow byggeriprocessen fremlægges forslag effektiv dataudveksling i byggeriet.
På trods af nye klassifikationssystemer, åbne internationale bygningsmodelstandarder, ny velegnet software og myndighedskrav, så er den daglige praksis i byggeriets virksomheder et godt stykke fra visionerne om en effektiv håndtering af data mellem aktørerne og deres forskellige værktøjer.
Den underliggende antagelse om at alle parter skal kunne arbejde transparent i en stor fælles objektorienteret CAD-model holder ikke. Eksempelvis kan den samme bærende væg forekomme i forskellige detaljeringsgrader i henholdsvis arkitektens, konstruktionsingeniørens og betonelementleverandørens modeller.
Aalborg Universitet håber med dette projekt at bidrage til bedre byggeprocesser.


Energispring
Varme-benchmark skal videreudvikles og suppleres med nye tiltag som fx el – benchmark. Eksisterende viden og erfaringer udbreds til andre kommuner end København.

Erfaringerne fra de første år med partnerskabet Energispring viser, at der er stigende opbakning til initiativet, og at det er de konkrete tilbud om viden og erfaringsudveksling, som vækker interesse.


Ny model til kostægte varmeregninger

Projektet udvikler en metode med tilhørende beregningsprogram og retningslinjer, der sikrer retvisende og kostægte fordelingsregnskaber og dermed mere retfærdige varmeregninger i udlejningsbyggeri. Den udviklede metode kan umiddelbart anvendes af målgrupperne.

Ny model for sol-energifællesskaber mellem flere ejendomme
For at opfylde klimamål for den eksisterende bygningsmasse er det projektets formål, at give bygherrer et beslutningsværktøj i forhold til at implementere vedvarende energikilder i renoveringer/byfornyelsessager og at demonstrere hvorledes der kan opnås synergier mellem forskellige teknologier. Det forudsættes at en ny lov kommer på plads, for at Københavns Kommune kan gennemføre projektet.                                                                         


Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097