Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vi skal passe på byens rum

"De sluttede byrum er en forudsætning for, at kroppen og sindet kan fokusere på andre mennesker og på, hvad der sker i rummet, og derved bliver iagttager og deltager i det sociale liv. ".

Citatet stammer fra Karsten Pålssons bog Humane byer, og beskriver hvorfor byens rum er essentielle for beboerne men også for samfundet. Byens rum er gader og pladser, og det netop disse, som ifølge Pålsson danner scenen om det sociale liv i byerne. Som citatet beskriver, så sætter byen rammen for, at mennesker kan afspejle sig i hinanden, og deltage aktivt i det sociale liv, og denne socialisering kan ifølge Pålsson ikke erstattes af hverken digitale eller virtuelle rum. Det er derfor essentielt for et tolerant og demokratisk samfund, at man i byplanlægningen fokuserer på at skabe trygge opholds- og mødesteder for mennesker i byerne. Et godt miljø i de bebyggede områder, som mennesker har lyst til at færdes i er kernen i humane byer, men også en respekt for lokalhistorie, den nuværende arkitektur og byens særegenhed. Dermed bringes omdannelsen af byer ned på et menneskeligt niveau, hvor livskvalitet er i fokus.

 

Opgør med modernismen

Humane byer tager sit udspring i de gamle europæiske byer med et organisk gadenet og byliv, og skal ses i kontrast til hvad Pålsson kalder det arkitektoniske levn fra modernismen. Modernismens tankegang har siden dens fremkomst i 1920'erne været kendetegnet ved lige linjer, enkelthed og funktionalitet uden omtanke for tidligere bygningsværdier eller menneskelig socialisering. Ifølge Pålsson har denne tankegang, med højhuse og vinkelrette gader, været ødelæggende for byens rum overalt i den industrielle verden. Heldigvis ses der i Danmark en ny tendens imod at gentænke dette, hvilket Pålssons bog også er et eksempel på.

 

Et fagligt værktøj

Humane byer er en faglig brugsbog, der indeholder metoder og værktøjer til transformering af storbyer mod mere humane byer, og håbet er, at bogen vil virke som inspiration til byudvikling internationalt. Bogen er inddelt i 10 temaer omhandlende byomdannelse, heriblandt udtynding af tætte byområder, opførelse af infill bygninger og fornyelse af lokale centre. Hvert tema indeholder konkrete anvisninger og definitionsafklaringer, med eksempler fra Danmark og Europa på gode projekter, der bringer byudviklingen i en mere human retning.   

 

Grundejernes Investeringsfond har støttet projektet med 187.500 kr. Bogen kan købes hos boghandleren, og på nettet bl.a. på Dansk Arkitektur Centers bookshop og på byensnetværk.dk. 

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097