Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opdateret udgiftsvejledning

I GI’s vejledning ”Udgifter på vedligeholdelseskontoen er der foretaget en række præciseringer og opdateringer, for at sikre, at pjecen afspejler retspraksis.

​Der er tale om følgende: 

Side 48 er der fastsat følgende præciserende tekst vedr. udokumenterede følgeudgifter:

Du kan medtage følgende udgifter uden dokumentation:

• Udgifter på op til 10 % af den samlede byggesum til nødvendig teknisk bistand i forbindelse med større moderniseringer

• op til 3 % af den samlede byggesum i byggeperioden til finansiering som udgangspunkt op til 3 måneder

• op til 5 % af den samlede byggesum til administration

 

Du kan kun medtage udokumenterede udgifter, hvis du ikke samtidig medtager dokumenterende udgifter i samme kategorier.

 

Side 53 er er teksten til afsnittet  "Hvordan opgøres timeprisen" præciseret til følgende:

 

Hvordan opgøres timeprisen?

Timeprisen for egne ansatte opgøres på baggrund af den ansattes timeløn, som fremgår af lønsedlerne. Da den ansattes timeløn ikke fuldt ud svarer til de faktiske omkostninger ved at have en ansat, giver GI mulighed for, at der yderligere kan medtages op til 50 % af timelønnen til dækning af følgeudgifter som fx feriepenge, pension, udgifter til arbejdstøj o.lign. Hvis dine følgeudgifter overstiger 50 % af den ansattes timeløn, skal du kunne dokumentere alle de faktisk afholdte udgifter.

 

Side 55 er teksten opdateret med satsen for ejers eget arbejde for 2020. Satsen for 2020 er 244 kr. 


Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097