Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pressehistorie med GI

Præciseringer i forhold til sagen vedrørende fakturaer udstedt til Ejendomsholding ApS.

​I forlængelse af programmet Efterforskerne på P1, som blev sendt mandag d. 29. maj, har GI nedenfor uddybet en række forhold i relation til den konkrete sag.

Der er tale om en gammel sag, som blev meldt til politiet i 2015. GI bliver i foråret 2015 opmærksom på, at arbejdet vedrørende et antal af de tidligere godkendte fakturaer udstedt af Ejendomsholding ApS, ikke var udført. GI kontaktede de nye ejere og besigtigede ejendommene. Her konstaterer GI, at en del af det fakturerede arbejde ikke var udført. GI korrigerede herefter ejendommens bindingspligtige hensættelser og opfordrede samtidig kurator i konkursboet efter Ejendomsholding ApS til at politianmelde selskabets ledelse.

 

De nye ejere af ejendommene har i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt, indbetalt de manglende hensættelser. Der er således ingen lejere, der har tabt penge eller betalt hensættelserne 2 gange.

 

GI har i de seneste år ikke haft tilsvarende sager, hvor der tilsyneladende er blevet fabrikeret fakturaer med det formål at trække penge ud af GI.

 

I forbindelse med indberetning af udgifter til GI skriver udlejer via sin Nem-ID under på, at hensættelserne og udgifterne er korrekt opgjort, samt at lejerne har modtaget meddelelse om de udgifter, der er afholdt over vedligeholdelseskontoen. I tilfælde, hvor der skal ske udbetaling fra vedligeholdelseskontoen, skriver udlejer endvidere under på, at lejerne er underrettet om beløb, der ønskes udbetalt, samt at der ikke har været indsigelser fra lejerne inden for 6 uger. Det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til GI.  

 

Når udlejer har indberettet udgifterne til GI, kan lejerne se regnskabet på gi.dk, hvor alle regnskaber fra de seneste 3 år er offentliggjort. Har lejerne spørgsmål til de indberettede regnskaber eller mener lejer ikke, at arbejdet er udført, skal de som udgangspunkt kontakte udlejer.  Hvis lejer og udlejer ikke kan blive enige, kan lejer indbringe sagen for huslejenævnet. 

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097