Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udokumenterede omkostninger

Du kan nu indberette udokumenterede udgifter til byggestyring, finansiering og administration tilbage til 2015.

Det er kun muligt at indberette udokumenterede udgifter, hvis der har været tale om større bygningsarbejder, der nødvendiggør byggestyring og administration.

Den ændrede praksis kommer efter en dom afsagt af Boligretten ved Københavns Byret den 4. maj 2018, der fastslår, at ejeren forholdsmæssigt kunne medtage udgifterne til teknikerhonorar og finansieringsomkostninger i forbindelse med en lejlighedsmodernisering over den udvendige vedligeholdelseskonto, selv om udgifterne ikke var dokumenteret med fakturaer eller timesedler.

GI's fremtidige praksis på området er følgende:

GI anerkender som udgangspunkt følgende udgifter uden dokumentation i større bygningssager:

 

  • Udgifter på op til 10 % af den samlede byggesum til nødvendig teknisk bistand i forbindelse med større moderniseringer,
  • op til 2 % af den samlede byggesum til finansiering,
  • op til 5 % af den samlede byggesum til administration, samt 
  • tomgangsleje i byggeperioden i op til 3 mdr. 

 

Følgeudgifterne skal fordeles forholdsmæssigt mellem forbedring og vedligeholdelse. Det betyder, at hvis der er følgeudgifter for 100.000 kr. og vedligeholdelsesandelen er sat til 25 %, så vil følgeudgifter for 25.000 kr. kunne medtages over vedligeholdelseskontoen.

Den nye praksis gælder også i forhold til tidligere indberettede regnskaber, dog med forbehold for forældelsesreglerne. Det betyder at udlejere kan indberette udokumenterede udgifter til vedligehold i tilknytning til regnskaber for 2015 og frem, hvis der har været tale om arbejder af en størrelse som fordrer byggestyring og der ikke allerede er foretaget indberetning for dokumenterede udgifter for de anførte poster.

Indberetning sker ved, at udlejer/administrator går ind og foretager en tilføjelse til det regnskab som den udokumenterede udgift vedrører.

Hvis du i forbindelse med en kontrol har fået afvist at medtage udokumenterede udgifter til byggestyring, m.m. bedes du rette henvendelse til GI konto, som vil vurdere, om der er grundlag for at genoptage sagen.

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097