Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

De konkrete satser

   Oversigt over satserne

  ​​Vælg et af nedenstående felter for uddybende information om satserne

   § 18 og 18 b satser

  Fra 1. januar 1995 blev satserne  til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18 og §18 b forøget med en andel af de tekniske installationer, og satserne er derfor individuelle for hver enkelt ejendom.  Satserne reguleres hvert år. Du kan se de seneste 4 års satser (beløb pr. m2), for en bestemt ejendom her.
   
  Fra 1980-1994 var satserne til vedligeholdelse ens for alle ejendomme. Beløbene, som blev reguleret efter konkrete bestemmelser i boligreguleringsloven, ses nedenfor.
         
  År           § 18              § 18                   § 18b        
                 taget i brug    taget i brug         taget i brug
                 før 1964       i 1964 og           før 1970 
                                      senere

  1994        44,00            37,00                  27,50 
         
  1993        42,50            35,50                  21,25* 
         
  1992        41,00            34,00                  15,00 
         
  1991        39,50            32,50                  15,00 
         
  1990        38,00            31,00                  15,00 
         
  1989        36,50            29,50                  15,00 
         
  1988        35,00            28,00                  15,00 
         
  1987        33,50            26,50                  15,00 
         
  1986        32,00            25,00                  15,00 
         
  1985        30,50            23,50                  12,00 
         
  1984        29,00            22,00                  10,00 
         
  1983        27,50            20,50                  05,00 
         
  1982        23,50            17,00   
         
  1981        19,00            13,50   
         
  1980       17,00             12,00   
         
  *Fra den 1-5-1993​​

   § 63 a satser

  ​Fra 1. januar 1995 reguleres den årlige sats efter lejelovens § 63 a til forbedringer med en reguleringsprocent.
  År       Sats (beløb pr. m2)  
  2020 23,00 kr.
  2019 23,00 kr.
  2018 23,00 kr.
  2017 23,00 kr.
  2016  23,00 kr.    ​
  2015  23,00 kr.
  2014  22,00 kr.
  2013  22,00 kr.
  2012  22,00 kr. ​
  2011  21,00 kr.  
  2010  21,00 kr. 
  2009  20,00 kr. 
  2008  20,00 kr. 
  2007  19,00 kr.  
  2006  19,00 kr. 
  2005  19,00 kr.  
  2004  18,00 kr.  
  2003  18,00 kr.  
  2002  18,00 kr.  
  2001  17,00 kr.  
  2000  17,00 kr.  
  1999  16,00 kr.  
  1998  16,00 kr.  
  1997  16,00 kr.  

  1996  
  jan     15,00 kr.  
  feb-
  dec    16,00 kr.   
  1995  15,00 kr.  
  1994  15,00 kr. 
  1993  15,00 kr.
  1992  15,00 kr.
  1991  15,00 kr.
  1990  15,00 kr.
  1989  15,00 kr.
  1988  15,00 kr.
  1987  15,00 kr.
  1986  15,00 kr.
  1985  12,00 kr.
  1984  10,00 kr.
  1983   5,00 kr. ​
   
  Før 1995 blev beløbet reguleret efter konkrete bestemmelser i lejeloven.

   § 22 satser for indvendig vedligeholdelse

  ​GI har som en hjælp beregnet satserne (beløb pr. m2) for indvendig vedligeholdelse efter lejelovens § 22. Satserne reguleres hvert år. GI er ikke ansvarlig for beregningens korrekthed og anvendelse. 
  Satserne er beløb pr. m2 årligt.
  År       sats​
  2020 45,00 kr.
  2019 45,00 kr.
  2018 45,00 kr.
  2017 44,00 kr.
  2016  44,00 kr.
  2015  44,00 kr.
  2014  43,00 kr.
  2013  43,00 kr.
  2012  42,00 kr.
  2011   41,00 kr.
  2010  40,00 kr.
  2009  40,00 kr.
  2008  38,00 kr.
  2007  37,00 kr.
  2006  37,00 kr.
  2005  36,00 kr.
  2004  35,00 kr.
  2003  35,00 kr.
  2002  34,00 kr.
  2001  33,00 kr.
  2000  32,00 kr.
  1999  31,00 kr.
  1998  31,00 kr.
  1997  30,00 kr.
  1996  30,00 kr.
  1995  29,00 kr.
   
  Før 1995 blev beløbet reguleret efter konkrete bestemmelser i lejeloven

   Reguleringsprocenter 1995 -2020

  Fra 1995 reguleres satserne til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b og til forbedring efter lejelovens § 63 a hvert år med en procentforhøjelse. Der skal ved hver regulering tages udgangspunkt i sidste års uafrundede beløb. Når reguleringen er lagt til, afrundes satsen til nærmeste hele kronebeløb. 
  Også satserne for indvendig vedligeholdelse efter lejelovens § 22 reguleres således årligt. 
  År   Procentsats
  2020 0,7 %
  2019 1,2 %
  2018 0,7 %
  2017  0,5 %​
  2016  0,8 %
  2015  0,8 %
  2014  1,0 %
  2013  1,6 %
  2012  2,8 %
  2011  1,5 %
  2010  2,0 % 
  2009  4,2 %
  2008  1,6 %
  2007  2,2 %
  2006  1,9 %
  2005  1,5 %
  2004  2,3 %
  2003  2,1 %
  2002  2,5 % 
  2001  3,5 %
  2000  1,9 %
  1999  1,5 %
  1998  2,4 %*
  1997  1,3 %
  1996  2,0 %** 
  1995  0,7 %

  *) § 18 b beløbet fratrækkes 1 kr. pr. m2.
  **) Reguleringen for
  1996 var 1,8 % i januar og 2,7 % i februar-december. I 1997 regnedes videre på grundlag af 2,0 %.

  1995 -1997:
  Satsregulering efter Lov om en satsreguleringsprocent.
  1998 og frem: 
  Beløbet reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode, der slutter i juni måned året før det år, reguleringen vedrører. Se
  boligreguleringslovens § 18 stk. 1, 6. og 7. punktum,
  lejelovens § 63 a, stk. 1, 3. og 4. punktum, og
  lejelovens § 22, stk. 1, 3. og 4. punktum.
  Grundejernes Investeringsfond
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K

  Tlf: 82 32 23 00

  gi@gi.dk
  sikkerpost@gi.dk

  Mandag - Torsdag: 9-16
  Fredag : 9-14

  EAN nr.: 5798009811097
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K

  Tlf: 82 32 23 00

  gi@gi.dk
  sikkerpost@gi.dk

  Mandag - Torsdag: 9-16
  Fredag : 9-14

  EAN nr.: 5798009811097