Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

FN's verdensmål

 FN's 17 verdensmål

 GI's udviklingsaktiviteter og FN's verdensmål

GI's udviklingsaktiviteter understøtter i en eller form nedenstående 4 verdensmål. For hvert verdensmål er der formuleret en række delmål, og nedenfor er vist eksempler på delmål, som understøttes af GI projekter.

Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel 
Eksempel på GI aktivitet:

  • Støtte til forskellige radonprojekter både med hensyn til målemetoder samt informationskampagner

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
Eksempel på GI aktivitet:

  • Støtte til projekter vedr. energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Eksempel på GI aktivitet:

  • Støtte til projektet "Videnscenter for genanvendelse og håndtering af byggeaffald"

Verdensmål 13 - Klimaindsats

Eksempel på GI aktivitet:

  • Støtte til projekter om skybrudssikring 


Kilde : http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097