Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GI som filantrop

GI’s udviklingsaktiviteter understøtter missionen om at skabe bedre boliger og bedre liv for ejere og lejere. Det overordnede mål er, aktivt at bidrage til udviklingen af viden og initiativer vedrørende renovering til gavn for samfundet.

 3 Filantropiske retninger

 Retning for projekter

På tværs af de 3 former for filantropi ønsker GI at have fokus på følgende forhold :

Byg videre på succesfulde projekter
I det omfang det er muligt, ønsker GI at initiere og støtte aktiviteter som bygger videre på tidligere succesfulde initiativer – enten egne eller andres. GI ønsker i den forbindelse at udvise tålmodighed, hvor det er påkrævet, så længe der er forventning om fremdrift og udvikling.

Praksisnære projekter
Det er vigtigt for GI at støtte projekter som vedrører praksisnære problemstillinger. Det betyder dog ikke at projektresultater altid skal kunne anvendes direkte til problemløsning – ofte vil et problem kræve mange analyser, tiltag m.m., før der sker en udvikling på området. Et eksempel på sådan en problemstillinger er naborøg.   
 
Dokumentation og analyser
GI ønsker at støtte aktiviteter og analyser, som kan tilvejebringe dokumentation og data, som kan medvirke til at nuancere og klargøre forskellige problemstillinger.  

Bedre produkter og metoder  
GI ønsker at støtte projekter, som kan føre til nye og bedre produkter og metoder for bygningsrenovering eller en ændret adfærd. Herunder er bevidstgørelse af bygherre, rådgivere og udførende omkring nye muligheder for bygningsrenovering et vigtigt indsatsområde.  

 Stakeholdere

​GI's udviklingsprojekter skal tilgodese interesseområderne for de primære stakeholdere, som er
  • Ejere af private udlejningsboliger
  • Lejere i de private udlejningsboliger
  • Byggebranchen
  • Samfundet generelt
GI ønsker at pleje stakeholderes interesser gennem fortsat viden og nye løsninger til forbedring af boliger samt udbrede kendskabet til allerede kendte metoder og viden.

 Åbenhed

GI ønsker en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed både internt og eksternt, i forhold til den samlede anvendelse af § 61 midlerne. Al støtte til udviklingsprojekter skal synliggøres, både hvad angår beløb, formål og resultater af projekterne.

Det er GI’s mål at øge interessen for støttemidlerne for derigennem at opnå en projektportefølje, der både kan være basis for bedre boliger for lejere og udlejere samt medvirke til øget viden i samfundet og i byggebranchen.

GI har som målsætning at opnå øget opmærksomhed om boligudvikling i samfundet, herunder i byggebranchen, for derigennem at manifestere sin rolle som en vigtig og aktiv medspiller i samfundet, og mere specifikt som en aktør indenfor boligudvikling.

GI vil løbende sikre opmærksomhed omkring resultater af afsluttede projekter.

GI vil i videst muligt omfang efterleve principperne for god fondspraksis, der er nedfældet i samarbejde med en række andre danske fonde.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097