Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejde med bevillingsmodtagere

Det er vigtigt for GI at etablere det bedst mulige samarbejde med bevillingsmodtagere, som er tilpasset det konkrete projekt. GI lægger vægt på følgende elementer:

 1. Armlængde vs. aktivt samspil

 2. Fleksibilitet og tålmodighed

GI har forståelse for, at det undervejs i et projekt kan være nødvendigt at foretage tilpasninger af både indhold og tidsplan. Endvidere er GI bevidst om, at det ikke altid er muligt at opnå de forventede projektresultater i første forsøg, men at der er brug for en mere vedvarende indsats.

 3. Kommunikation

GI ønsker at have særligt fokus på at medvirke til udbredelse og opmærksomhed omkring projektresultater / viden i samspil med bevillingsmodtager. Det gælder både i projektfasen og efter afslutning af projektet.

 4. Åben og ubureaukratisk

GI ønsker at have en åben og ærlig dialog med både eksisterende og potentielle bevillingsmodtagere om alle relevante forhold i et projekt, herunder hvordan det passer ind i GI’s kontekst. Samtidig ønsker GI at bidrage til mindst muligt bureaukrati omkring ansøgningsprocessen for at undgå unødigt ressourceforbrug hos bevillingsansøgere.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097