Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

§ 18 b-konti

Lovændringerne har virkning for ejere af udlejningsejendomme med bindingspligt efter boligreguleringslovens 18 b. GI udvider løbende med yderligere oplysninger, efterhånden som vi får afklaret flere detaljer.

 Høj og lav § 18 b sats

 Specificeret vedligeholdelsesregnskab

Ændringerne i lejelovgivningen, som trådte i kraft 1. juli 2015, betyder blandt andet, at ejere/udlejere af ejendomme med en § 18 b konto ikke længere skal orientere lejerne om de afholdte vedligeholdelsesudgifter og medsende kopi af den seneste opgørelse fra GI ved varslinger af huslejeforhøjelser.

Udlejerne skal i stedet indberette det specificerede vedligeholdelsesregnskab til GI, hvorefter GI skal offentliggøre regnskabet på gi.dk. På den måde kan lejerne selv finde vedligeholdelsesregnskabet for deres ejendom.

GI anvender det samme system, som allerede bruges til indberetning af udgifter. Vi forventer, at der bliver mulighed for frivilligt at indberette det specificerede vedligeholdelsesregnskab for 2014 i september 2015.

For regnskaber der følger kalenderåret, skal det specificerede vedligeholdelsesregnskab for 2015 indberettes til GI inden 1. juli 2016. ​
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097