Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

§ 63 a - konti

Bestemmelserne om § 63 a konti efter lejeloven er ophævet 1. juli 2015. Hensættelser til og med 30. juni 2015 skal indbetales og udgifter kan indberettes. Efter 30. juni 2015 er det afgørende, om kontoen efter § 63 a har en positiv eller negativ saldo.

 Konti med positive saldi

 Konti med negative saldi

​GI ophæver ikke en konto efter § 63 a, selvom saldoen er negativ. GI beregner hensættelser for perioden frem til 1. januar – 30. juni .2015, hvor bestemmelsen ophæves, og du kan også kun indberette forbedringsudgifter, som er afholdt til og med 30. juni 2015. Indberetning af udgifter kan ske som hidtil via gi.dk.

En § 63 a konto med negativ saldo den 30. juni 2015 er ensbetydende med, at udlejer har afholdt og indberettet flere forbedringsudgifter til modregning på kontoen, end der skulle hensættes (opkræves) indtil denne dato. Udlejeren har derfor penge til gode over lejen, som skal dække den negative saldo ("underskuddet"). Udlejeren kan derfor fortsætte med at opkræve hensættelserne efter § 63 a hos lejerne, indtil saldoen er udlignet.

GI vil hvert år beregne § 63 a satsen for det kommende år efter de hidtidige regler, så udlejer har mulighed for at opkræve forhøjelsen. Satsen kan findes på gi.dk.

Når saldoen er udlignet, vil GI ophæve kontoen og orientere udlejeren, som herefter skal nedsætte lejen i de tilfælde, hvor der er opkrævet hensættelser hos lejerne efter lejelovens § 63 b.

Andelsbolig- og ejerforeninger

Hvis der sælges lejligheder (i en andelsboligforening eller "restejendom" i en ejerforening), er det fortsat de hidtidige regler, der gælder. Det vil sige, at du som hidtil kan indberette salg via gi.dk. GI vil derefter regulere med den forholdsmæssige andel af saldoen, der svarer til beboelseslejlighederne, som ikke længere "hører til" ejendommens konto i GI.

​Sammenlægning/nedlæggelse af lejligheder

Hvis der sammenlægges eller nedlægges beboelseslejligheder, er det fortsat de hidtidige regler, der gælder. Det vil sige, at du som hidtil kan oplyse om sammenlægninger/nedlæggelse af beboelseslejligheder via gi.dk. GI vil derefter regulere med den forholdsmæssige andel af saldoen, der svarer til beboelseslejligheder, som ikke længere "hører til" ejendommens konto i GI.

​GI udvider løbende med yderligere oplysninger, efterhånden som vi får afklaret flere detaljer.

 GI - lån

Ejere af § 63-a ejendomme er fra 1. juli 2015 ikke længere bindingspligtige.​​Disse ejere kan dog fortsat søge om lån i GI indtil 2 år efter ophør af bindingspligten, altså indtil 1. juli 2017.Herved får ejerne mulighed for at indrette sig på de ændrede lånevilkår.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097