Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar

 Hvornår ved jeg, at kontoen ophører

 Hvordan ved jeg, at den negative saldo er gået i nul

​Når kontoen går i nul, modtager du en opgørelse fra GI.​

 Får jeg udbetalt indestående, når kontoen ophører

​Du får pengene udbetalt, efterhånden som du indberetter udgifter  – indtil kontoen går i nul.​

 Hvad sker der, hvis ejendommen sælges

​Ejendommens konto følger ejendommen, og ny ejer overtager saldoen. GI skal derfor fortsat have besked om ejerskifte.​

 Hvad sker der, når jeg sælger en lejlighed

​Du skal stadig indberette salg af lejligheder til GI. GI foretager så en forholdsmæssig regulering af saldoen.Hvis der er indestående på kontoen, vil den andel, der vedrører den solgte lejlighed, blive udbetalt.
Hvis saldoen er negativ, reguleres saldoen, som bliver lejlighedens andel mindre til modregning, da der heller ikke længere skal beregnes hensættelser af denne lejlighed.
I begge tilfælde ophæves kontoen, når der kun er to beboelseslejligheder tilbage.

 Hvad sker der, når jeg sælger 3. sidste lejlighed

​Kontoen ophører og en evt. positiv saldo udbetales.​

 Hvad sker der, når 3. sidste lejlighed er nedlagt

​Når GI har fået besked om, at der kun er to beboelseslejligheder tilbage i ejendommen, annullerer vi kontoen, og evt. indestående udbetales.​

 Hvordan får jeg pengene ud

​Du får løbende udbetalt indestående i takt med, at du indberetter udgifter – indtil kontoen går i nul.​

 Skal jeg fortsat indberette udgifter til forbedringer

​Hvis din konto har en positiv saldo: Du skal blive ved med at indberette forbedringsudgifterne til GI, indtil kontoen går nul. Har din konto en negativ saldo: Du kan indberette forbedringsudgifter, som du har afholdt frem til den 1. juli 2015, som du plejer. (Fristen for indberetning af udgifter er den 1. juli 2016). Du kan herefter ikke indberette forbedringsudgifter, der er afholdt efter den 1. juli 2015.​

 Hvordan får jeg dækket en negativ saldo på kontoen

​For at få dækket den negative saldo kan fortsætte med at opkræve hensættelser til forbedringer via lejen, indtil kontoen går i nul, det fremgår af overgangsbestemmelserne § 5 stk. 3.
GI har ikke ansvar for eller kompetencer til at vurdere lejefastsættelsen, det er et spørgsmål for huslejenævnet. ​ ​

 Hvordan får jeg udbetalt en positiv saldo på kontoen

​Beløbet på din konto skal bruges efter de hidtidige regler. Du skal fortsat indberette dine udgifter til forbedring til GI. Du afvikler din konto ved løbende at bruge beløbet til forbedringer.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097