Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftalt grøn byfornyelse

​Aftalt grøn byfornyelse er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i private lejeboliger. Ordningen henvender sig til udlejere og lejere, som ønsker at gennemføre energibesparende foranstaltninger i lejlighederne eller ejendommen.

Som lejer kan du på lige fod med udlejer tage initiativ til aftalt grøn byfornyelse. Det er hensigten med ordningen, at lejere og udlejer gennem dialog og forhandlinger når frem til en aftale, som er til gavn for begge parter. Lejerne opnår større komfort i boligen og en besparelse i energiforbruget, mens udlejer får finansieret energirenoveringerne over en lejeforhøjelse. Afhængig af aftalen vil lejeforhøjelsen kunne opvejes af besparelsen i energiforbruget. Kommunen kan vælge at støtte projektet både økonomisk og ved genhusning.

Aftalt grøn byfornyelse er indeholdt i lov om en energisparepakke og er et vigtig led i bestræbelserne på at nedbringe energiforbruget i private udlejningsejendomme.

Grøn Byfornyelseslinje yder gratis teknisk og juridisk rådgivning om aftalt grøn byfornyelse på telefon 8232 2343.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097