Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aktindsigt

 Hvem kan få aktindsigt?

​Formålet med reglerne om aktindsigt er at sikre åbenhed omkring myndigheders behandling af sager. Enhver borger, herunder såvel ejere som lejere, kan søge om at få aktindsigt i GI's behandling af sager.

Hvis du beder om aktindsigt, behandler vi din anmodning efter reglerne i offentligheds- og/eller forvaltningsloven. Du vil som udgangspunkt få svar indenfor 2 arbejdsdage.

Reglerne om aktindsigt findes i henholdsvis forvaltningsloven og offentlighedsloven, og GI er omfattet af både forvaltnings- og offentlighedsloven.

Forvaltningsloven vedrører parters ret til aktindsigt i afgørelsessager.  Afgørelsessager er sager, hvor GI i forbindelse med sagsbehandlingen træffer afgørelse som forvaltningsmyndighed.  Alle, der har en væsentlig, individuel og konkret interesse i sagens afgørelse, er parter i forvaltningslovens forstand. 

Offentlighedsloven vedrører enhver borgers ret til aktindsigt i den virksomhed, som den offentlige forvaltning udfører.  Faktisk forvaltningsvirksomhed omfatter GI's virksomhed som sådan.  Enhver i offentlighedslovens forstand er alle, herunder eksempelvis også journalister, naboer mv.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097