Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bekæmpelse af hvidvask

Loven kræver, at GI indhenter legitimation på alle ejere med bindingspligtige ejendomme

 Legitimation

​Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (i daglig tale "hvidvaskloven") kræver, at GI indhenter legitimation på alle kunder, som ejer en eller flere udlejningsejendomme, der er omfattet af boligreguleringsloven § 18 b eller lejeloven § 63 a. 

Manglende validering medfører, at der ikke kan ske udbetaling fra en konto.
Alle personer, der er registreret som ejer/medejer eller ultimativ ejer af et selskab, skal legitimere sig over for GI.
Der kan først ske udbetaling fra en konto, når alle ejere/ultimative ejere har valideret sig.

GI har valgt, at legitimation af kunder sker ved, at alle kunder validerer sig med NemID via GI's hjemmeside. Du validerer dig på siden www.gi.dk/cpr-validation.

Udover at indhente legitimation på alle kunder er GI som led i forebyggelsen af hvidvask forpligtet til at holde øje med "usædvanlige" transaktioner. Du vil derfor kunne opleve, at GI stiller spørgsmål f.eks. i forbindelse med en indfrielse af lån før lånets udløb.

 Spørgsmål - Svar

​Hvorfor kræver GI, at jeg skal legitimere mig?
Hvidvasklovens § 10 siger, at GI's kunder skal legitimeres. Hvidvaskloven tager ikke direkte stilling til hvilke type dokumentation, der skal benyttes. I GI har vi ud fra en risikovurdering valgt at anvende legitimation via NemID, da det er den mest smidige løsning for vores kunder. 

Har GI ret til at opbevare en kopi af min legitimation?
Ja. Hvidvasklovens § 30 siger klart, at GI har pligt til at opbevare kopi af den legitimation, som kunden fremviser.

Hvorfor skal jeg, som almindelig ejer af en bindingspligtig ejendom, granskes for hvidvask?
GI skal kende alle sine kunder – uanset forretningsomfang og formål.
 
Jeg har ingen lån i GI – og jeg har altid betalt mine hensættelser til tiden. Hvorfor skal jeg legitimere mig?
Kravet om legitimation handler ikke om kredit eller risikoen for tab. Det er et spørgsmål om at forhindre hvidvask og terrorfinansiering og et regelsæt, som GI er forpligtet til at efterleve. Derfor følger vi lovens intention og beder alle kunder om at legitimere sig.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097