Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ejerskifte

Her kan du læse om, hvad der sker i relation til GI, når en ejendom handles.

 Bindingskonto

 Hvis ejendommen har lån i GI

​Der er altid mulighed for ejerskifte til ægtefæller, medejer og livsarvinger. For alle andre kan der søges om ejerskifte.

 Påbud fra huslejenævnet

​Det har ingen betydning for huslejenævnets afgørelse, at ejendommen skifter ejer.

Har huslejenævnet truffet beslutning om udførelse af vedligeholdelsesarbejder følger påbuddet ejendommen og bortfalder dermed ikke, når ejendommen får ny ejer.

 Registrering af ejere

​Den, der ejer ejendommen på det tidspunkt, hvor huslejenævnets afgørelse er endelig, skal registreres efter § 113 a, stk. 3, nr. 4.

Hvis GI udfører det påbudte arbejde efter § 60 i boligreguleringsloven, er det den, der ejer ejendommen på det tidspunkt, hvor GI igangsætter arbejdet, der skal registreres efter § 113 a, stk. 3, nr. 5.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097