Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

For lejere

Her kan du som lejer finde information om mange af de områder, som GI administrerer.

 Påbud fra huslejenævn

 Aftalt grøn byfornyelse

Læs om ordningen her.

 Huslejenævn

​Læs om huslejenævn her.

 Aktindsigt

​Læs om aktindsigt her.

 Kurser

​GI tilbyder løbende gratis kurser om bindingskontoen, og hvordan man bruger den. Som lejer kan du også tilmelde dig disse kurser.

 Registrering af ejere

​Læs om registrering her.

 Tilmeld til Bedre Bolig og nyhedsbrev

Modtag gratis nyheder fra GI - tilmeld dig her.

 Tilskud til rådgivning - bad & toilet

​Læs om ordningen her.

 Vedligeholdelse og forbedringer

Hvis du er lejer og har brug for viden om reglerne for vedligeholdelses- eller forbedringskonti i GI, kan du læse helt overordnet om reglerne nedenfor. Vil du vide mere, kan du klikke på de relevante menupunkter under "Økonomi og Rådgivning".

Du kan se vedligeholdelsesregnskabet for din ejendom under Se vedligeholdelsesregnskab. Du kan også få nogle oplysninger om din ejendoms bindingskonto ved at søge på ejendommen eller du kan søge om at få aktindsigt.

Hvad er bindingspligt
Reglerne om vedligeholdelseskonti (§ 18 og § 18 b konti efter boligreguleringsloven) medvirker til at sikre, at der af huslejeindtægten sættes beløb af til ejendommens vedligeholdelse. GI administrerer de beløb, som hensættes på § 18 b kontiene. GI administrerer også de beløb, som udlejere indtil 1.7. 2015 for nogle bestemte ejendomme havde pligt til at hensætte og indbetale på k​onti til forbedringer (§ 63 a efter lejeloven).

Vedligeholdelseskonti (§ 18 og § 18 b) findes for ejendomme, som ligger i en reguleret kommune.

Når en ejendom er omfattet af bindingspligt efter boligreguleringslovens § 18 b, skal ejeren indberette et årligt regnskab over udgifter. De beløb, som hensættes efter brl. § 18 b, skal indbetales, med mindre der er afholdt udgifter, som overstiger hensættelserne.

Hvis der skal udbetales fra vedligeholdelseskontoen, fordi udgifterne overstiger hensættelserne og en evt. positiv § 18 saldo, skal lejerne altid orienteres om udgifterne. Lejerne skal også vide, hvilket beløb der ønskes udbetalt. Lejerne har 6 uges indsigelsesfrist. Hvis et flertal af lejerne gør indsigelse mod udbetalingen, kan udlejeren vælge, enten at indbringe spørgsmålet for huslejenævnet, eller at undlade at bede om at få pengene udbetalt. GI følger en afgørelse fra huslejenævnet.

Ejere af ejendomme, hvor der skal hensættes til vedligeholdelse efter brl. § 18, har pligt til at sende et specificeret vedligeholdelsesregnskab ​, som bliver offentliggjort på GI's hjemmeside under Se v​edligeholdelsesregnskab.​

 Værktøjer

Som lejer har du mulighed for at se de mange udviklingsprojekter, som GI har været med til at støtte. Det kan være nabostøj, naborøg, skimmelsvamp og hvordan du griber det an, hvis du gerne vil i gang med et altanprojekt. Der er også mange andre spændende projekter. Find det under fanen "byggeteknisk viden".
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097