Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beregning af hensættelser

Læs her om, hvordan hensættelser til § 18, § 18 b og § 63 a beregnes.

 Årlig regulering

Hensættelserne til kontoen efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b og lejelovens § 63 a beregnes efter ejendommens bruttoetageareal. Satserne (beløbene pr. m²) reguleres hvert år 1. januar.
Der beregnes efter den 1. juli 2015 kun hensættelser efter § 63 a i lejeloven for de ejendomme, som har en negativ saldo.

Reguleringen af satserne for det kommende år.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097