Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beløb til forbedring

§ 63 a satserne reguleres årligt

 § 63 a

​Hensættelserne til § 63 a er beregnet ud fra et fast beløb pr. m² årligt.
Satsen - beløbet pr. m² årligt - reguleres hvert år pr. 1. januar. Årets sats er ens for alle ejendomme, der er omfattet af bindingspligt efter lejelovens
§ 63 a. Oplysning om satserne for det kommende år offentliggøres senest i august måned hvert år.

Der skal hensættes for arealet af beboelseslejlighederne. Erhverv og ejers egen bolig i ejendommen er ikke omfattet af bindingspligten.

Der beregnes efter den 1. juli 2015 kun hensættelser efter § 63 a i lejeloven for de ejendomme, som har en negativ saldo.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097