Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Satser

Se i det følgende hvordan satserne til bindingskontiene, og den indvendige og udvendige vedligeholdelseskonto er fastsat, og find den aktuelle sats.

 Reguleringsprocenter

​Fra 1995 reguleres satserne til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b og til forbedring efter lejelovens § 63 a hvert år med en procentforhøjelse. Der skal ved hver regulering tages udgangspunkt i sidste års uafrundede beløb. Når reguleringen er lagt til, afrundes satsen til nærmeste hele kronebeløb.
Satserne for indvendig vedligeholdelse efter lejelovens § 22 reguleres også sådan.

 § 18 og 18 b satser

​Fra 1. januar 1995 blev satserne til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens § 18 og §18 b forøget med en andel af de tekniske installationer, og satserne er derfor individuelle for hver enkelt ejendom. Satserne reguleres hvert år.
Du kan se de seneste 4 års satser (beløb pr. m2), for en bestemt ejendom ved at anvende digital selvbetjening.
Gå til digital selvbetjening

 § 63 a satser

​Fra 1. januar 1995 reguleres den årlige sats efter lejelovens § 63 a til forbedringer med en reguleringsprocent. Satsen (beløbet pr. m2) er for 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 og 2015 23 kr. pr. m2, og var for 2014 og 2013 22 kr. pr. m2.
Gå til lister over satser

 § 22 satser for indvendig vedligeholdelse

​GI har som en hjælp beregnet satserne (beløb pr. m2) for indvendig vedligeholdelse efter lejelovens § 22. Satserne reguleres hvert år. GI er ikke ansvarlig for beregningens korrekthed og anvendelse. Satsen for 2020, 2019 og 2018 er 45 kr. pr. m² og var for 2017, 2016 og 2015 44 kr. pr. m2 og i 2014 og 2013 43 kr. pr. m2.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097