Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Huslejenævn

 Hvad er et huslejenævn

​I alle kommuner findes et huslejenævn, der består af tre personer - en jurist (formand), en udlejerrepræsentant og en lejerrepræsentant.

Huslejenævnet afgør de forskellige tvister mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri. Tvisterne afgøres ud fra reglerne i lejeloven og - for de regulerede kommuners vedkommende - boligreguleringsloven. Nævnet afgør også tvister mellem ejeren og GI om bindingskontoen.

I linket til højre kan du se, om din kommune er reguleret eller ureguleret, og du kan finde kontaktoplysninger på de enkelte huslejenævn.

En reguleret kommune er en kommune, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at boligreguleringslovens regler skal gælde som supplement til lejeloven. I uregulerede kommuner gælder alene lejeloven.

Du kan finde principielle afgørelser fra huslejenævn på www.huslejenaevn.dk
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097