Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hvad er bindingspligt

Når en ejendom er omfattet af bindingspligt betyder det, at udlejeren har pligt til at hensætte beløb, til vedligeholdelse (§ 18 b konto), eller til forbedring (§ 63 a konto).

 Bindingspligtige ejendomme

​Bindingsbeløb skal som udgangspunkt indbetales til GI.
Bindingsbeløbene beregnes på grundlag af ejendommens areal med et bestemt beløb pr. m². Bindingsbeløbene skal anvendes til ejendommens vedligeholdelse og evt. forbedringer - (§ 18 b konti) eller alene til forbedringer (§ 63 a konti).

For § 18 b konti skal der hensættes af hele ejendommens areal. For § 63 a konti skulle der hensættes for arealet af beboelseslejligheder, dog ikke for ejers egen bolig i ejendommen.

GI administrerer reglerne om bindingspligt, og træffer derfor blandt andet afgørelser om, hvilke arealer der skal hensættes for, og om ejendommen overhovedet er omfattet af bindingspligt. Hvis udlejer er uenig med GI, kan spørgsmålet indbringes for huslejenævnet.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097