Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Det bindingspligtige areal

Det areal, der skal bindes efter, er bruttoetagearealet.

 Sådan beregnes arealet

For § 18 b ejendomme skal der hensættes af arealet af både beboelseslejligheder og erhverv.
I § 63 a ejendomme var det kun arealet af beboelseslejlighederne (undtagen ejers egen bolig), der skulle beregnes hensættelser for.​

Det areal, der beregnes hensættelser af, er bruttoetagearealet. Bruttoetagearealet skal opgøres efter reglerne i Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983. I bekendtgørelsen er der fastsat regler for, hvordan lejlighederne skal opmåles, og hvilke arealer, der skal medregnes i bruttoetagearealet.

 Dokumentation for arealet

​Bruttoetagearealet fremgår af ejendommens BBR-Meddelelse. Det er derfor den, der skal anvendes som dokumentation for arealet til GI. Hvis BBR-Meddelelsen ikke er korrekt, kan opmåling fra landinspektør eller arkitekt anvendes som dokumentation. Det skal fremgå af opmålingen, at den er foretaget efter reglerne i bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983.
Hvis bruttoetagearealet er fastsat af huslejenævnet, er det nævnets arealberegning, der skal anvendes.

 Arealændring

​Hvis der er sket ændring af ejendommens areal, skal udlejer indsende kopi af ny BBR-Meddelelse til GI som dokumentation for det ændrede areal. GI modtager ikke automatisk en ny BBR-Meddelelse, når der er sket ændringer.
Du kan oplyse om arealændringer samtidig med at du indberetter udgifterne digitalt på gi.dk., i feltet ”Årsag til ændringen” og vedhæfte en ny BBR-Meddelelse.

 Eksempler på opgørelse af arealet

Efter bekendtgørelsen skal arealet gøres op, som det fremgår i det følgende.​

Enkeltværelser
Arealet af enkeltværelser til beboelse (boliger uden eget køkken) bliver betragtet som erhvervsareal.

Supplementsrum
Hvis der hører et supplementsrum til en lejlighed, skal arealet medregnes i det samlede areal til den lejlighed, det hører til.

Fællesrum
Ejendommens fællesrum, der kan benyttes af beboerne, betragtes som erhverv. Det kan f.eks. være festlokale eller hobbyrum.

Blandede lejemål
Hvis et lejemål anvendes til både beboelse og erhverv, skal lejlighedens samlede areal medregnes som beboelsesareal. Dette betyder for § 63 a ejendomme, at også erhvervsdelen af lejemålet var omfattet af bindingspligten.

Arealer der ikke skal beregnes hensættelser for:
• Åbne overdækkede terrasser, åbne altaner, indgangspartier og porte
• Vaskerum
• Varmecentral
• Pulterrum
• Cykel- og barnevognsrum
• Carporte
• Udhuse
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097