Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Om bindingskonto

Læs her om, hvad bindingskontiene i GI er, om indbetaling og om hvordan du indberetter regnskab.

 Introduktion

En ejendom skal løbende holdes ved lige for ikke at forfalde.

For ejere af udlejningsejendomme er der efter lejelovgivningen pligt til at holde ejendommen og det udlejede forsvarligt ved lige. Pligten er ubetinget og afhænger ikke af, om ejendommen er omfattet af reglerne om vedligeholdelseskonti og heller ikke af, om der er penge på kontiene.   

Reglerne om vedligeholdelseskonti (§ 18 og § 18 b konti efter boligreguleringsloven) sikrer i princippet, at der af huslejeindtægten sættes beløb af til ejendommens vedligeholdelse. GI administrerer de beløb, som hensættes på § 18 b kontiene.

GI administrerer også de beløb, som udlejere for nogle bestemte ejendomme efter den indtil den 1. juli 2015 gældende § 63 a i lejeloven havde pligt til at hensætte og indbetale på konti til forbedringer.

Hensættelsesbeløbene skal bindes i GI og udbetales (frigives) under bestemte betingelser, når der er brugt penge til ejendommens vedligeholdelse eller forbedring.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097