Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indbetaling

De bindingspligtige beløb skal indbetales til GI.

 Bindingsbeløbene skal indbetales

​De bindingspligtige hensættelser efter § 18 b (og § 63 a) skal som ud-gangspunkt indbetales til GI.
Bindingspligten efter § 63 a er med virkning fra 1. juli 2015 ophævet.
Når udlejer indberetter udgifterne, kvitterer GI med en opgørelse. Det fremgår af opgørelsen, hvordan bindingspligten er beregnet, og om der skal indbetales bindingsbeløb. Hvis det er tilfældet, skal det bindingspligtige beløb indbetales inden 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

 Restancer

​GI skal påse, at den pligtige indbetaling finder sted til tiden.
Hvis udlejer ikke betaler til tiden, vil GI efter at have rykket for indbetaling, sende beløbet til inddrivelse hos SKAT Inddrivelsescentret. GI har pant og fortrinsret efter ejendomsskatter for forfaldne beløb.

 Inddrivelse af restancer pålægges gebyr og renter

​SKAT opkræver renter i forbindelse med inddrivelsen af restancen. Efter inddrivelseslovens § 5, udgør renten 7 %. som tillægges Nationalbankens udlånsrente p.t. 0,2 %, hvilket svarer til en rente på 7,2 %. Renten tilskrives den 1. måneden efter SKATs modtagelse af fordringen fra GI. 
​Derudover skal der for udsendelse af rykkerskrivelse vedrørende restancen betales et rykkergebyr på 140,00 kr. til SKAT.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097