Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konto til forbedring - § 63 a

Læs her, hvornår en ejendom er omfattet, og hvad det betyder.

 Er en konkret ejendom bindingspligtig?

Med virkning fra den 1. juli 2015 er ordningen med konto for forbedringer ophævet, således at ejere af ejendomme, der før denne dato var omfattet af ordningen, ikke længere skal hensætte et årligt beløb pr. m² bruttoetageareal og binde dette beløb i GI.
Dette betyder dog ikke, at evt. positivt indestående på kontoen kommer til udbetaling.
Positive indeståender skal anvendes til forbedring af beboelseslejligheder. Udlejer skal fortsat indberette til GI, men ikke indbetale. Når indestående er brugt annulleres kontoen.

For ejendomme med negativ saldo kan udlejer ikke indberette udgifter til GI. GI opskriver hvert år den negative saldo med årets beregnede hensættelser, indtil kontoer er i 0, hvorefter kontoen annulleres.
Der oprettes ikke nye konti efter 1. juli 2015.

 Hvilke ejendomme er omfattet?

​Pligten til at hensætte og binde beløb efter lejelovens § 63 a omfattede udlejningsejendomme, der ligger i en kommune, hvor boligreguleringsloven ikke gælder; de såkaldte uregulerede kommuner. Ejendommen skal være taget i brug før 1.1.1970 og indeholde mere end 2 beboelseslejligheder.
En § 63 a ejendom omfatter alle bygninger på matriklen. Bindingspligten omfatter også ejendomme, i regulerede kommuner, hvor mere end 80 % af ejendommens samlede areal den 1. januar 1980 blev anvendt til andet end beboelse (erhverv).
Private plejeboliger, som tidligere var tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger, blev omfattet af lejeloven 1. januar 2003.

 Ombygning

​Hvis ejendommen er taget i brug før 1. januar 1970, men ombygget senere, er den som udgangspunkt stadig omfattet af bindingspligt. Ejendomme og bygninger taget i brug i 1970 og senere er ikke omfattet.
Hvis der er gennemført en omfattende ombygning, som omfatter hele ejendommen, og ejendommen kan sidestilles med en nyopført ejendom, kan efter en konkret vurdering fritage den for bindingspligten.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097