Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar - Påbud fra huslejenævn

 Min udlejer vedligeholder ikke ejendommen

​Du kan som lejer kontakte kommunens huslejenævn. De kan give udlejer et påbud om at udføre de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

 Hvornår kan lejer henvende sig til GI

​Lejer kan henvende sig til GI, når udlejer ikke har udført det påbudte arbejde inden for den frist, som huslejenævnet har givet udlejer. Dette gøres ved skriftlig henvendelse til GI - meget gerne pr. mail. Husk at vedlægge en kopi af huslejenævnets afgørelse.​

 Kan GI udføre påbudt arbejde i alle ejendomme

GI kan udføre arbejde på alle ejendomme, der er omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven.

 Lejer kan bede GI om at udføre det påbudte arbejde

Det samme gælder en repræsentant for lejer, som f.eks. en lejerforening, en advokat, et familiemedlem, en nabo eller beboerrepræsentationen i ejendommen.

 GI's hjemmel til at udføre påbudt arbejde

​Det fremgår af boligreguleringsloven § 60.

 Hvem besigtiger ejendommen for GI

​Det gør en byggesagkyndig fra GI.

 Hvornår besigter GI ejendommen

​Som hovedregel 10 – 14 arbejdsdage efter lejer har indbragt sagen.

 GI besigter altid ejendommen

​GI besigter altid ejendommen selv om huslejenævnet allerede har besigtiget. GI har brug for at se de faktiske forhold for

· at vurdere omfanget af det påbudte arbejde

· at få et mere detaljeret indtryk af, hvilket arbejde der skal udføres

· at kunne drøfte arbejdet med udlejer og lejer

 Hvilke håndværkere udfører arbejdet for GI

​GI benytter normalt lokale håndværkere.

 GI udfører også arbejde i ikke bindingspligtige ejendomme

​Det er uden betydning om ejendommen er bindindspligtig.

 Kan GI udføre arbejde i udlejede enfamilieshuse

​Ja GI kan udføre arbejde i udlejede enfamilieshuse.

 Kan GI udføre arbejde i udlejede ejerlejligheder

​Ja GI kan udføre arbejde i udlejede ejerlejligheder.

 Kan GI udføre arbejde i udlejede andelslejligheder

​Ja GI kan udføre arbejde i udlejede andelsboliger.

 Fremlejede/udlejede enkeltværelser/klubværelser

​GI kan også udføre arbejde i fremlejede/udlejede enkeltværelser/klubværelser.

 Hvad kan udlejer gøre, hvis lejer ikke giver adgang

​Udlejer kan varsle adgang efter lejelovens §§ 54-57. Udlejer skal overfor GI dokumentere, at han har forsøgt at få adgang.

 GI kan indgå aftale med udlejer

​GI kan indgå aftale med udlejer om, at udlejer udfører arbejdet inden for nogle fastsatte frister. GI vil dog følge arbejdet og først afslutte sagen, når huslejenævnets påbud er opfyldt.

 Udlejer skal udføre håndværksmæssigt korrekt

​Udlejer må efter aftale med GI udføre arbejdet, hvis det bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Udlejer må dog ikke udføre det arbejde, der kræver en autoriseret håndværker.

 Huslejenævnets afgørelse er anket

​GI kan udføre det påbudte arbejde, selv om udlejer har anket afgørelsen. Se § 60 i boligreguleringsloven.

 Kan GI undlade at udføre det påbudte arbejde

GI kan undlade at udføre det påbudte arbejde på grund af ejendommens særlige forhold, f.eks. ejendommens økonomi.

 Må GI kun udføre det arbejde, der er påbudt

​GI kan kun udføre det arbejde, som huslejenævnet har påbudt udlejer at udføre inden for en fastsat frist. Det gælder, selv om lejer peger på andre nødvendige arbejder, når GI besigtiger ejendommen. Lejer må kontakte huslejenævnet, som må tage stilling til, om der er grundlag for at give udlejer et nyt påbud.

 Hvad koster det for udlejer

​GI har krav på honorar for den tid GI's byggesagkyndige bruger på sagen. GI har også krav på at få refunderet udgifter til håndværkere, rådgivere m.v.

 Hvem skal betale udgifterne

​GI sender en regning til udlejer med de udgifter, som GI har haft.

Udlejer af ejendommen er forpligtet til at betale beløbet.

 Vil lejer få udgifter

​Lejer skal ikke betale for at få udført det påbudte arbejde.

 Hvad sker der, hvis ejer ikke betaler GI's udgifter

​GI kan tinglyse pantebrev på ejendommen eller holde lejen tilbage, hvis udlejer ikke betaler.

 Hvad sker der, hvis udlejer bestrider GI's udgifter Hvorfor tinglyser GI en meddelelse på ejendommen

​Når GI har tinglyst en meddelelse, kan en køber af ejendommen se, at GI behandler en sag om påbudt vedligeholdelse, som kan medføre udgifter for ejendommens ejer.

 Hvornår tinglyser GI meddelelse

​GI tinglyser meddelelse, når GI igangsætter påbudsarbejde. Det sker for at orientere 3. mand om, at der verserer en sag om påbudt vedligehold.

 Hvornår bliver en tinglyst meddelelse aflyst

​Meddelelsen bliver aflyst, når det påbudte arbejde er udført, og GI har fået dækning for sine udgifter.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097