Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål & Svar - Registrering

 Hvornår kan en ejer blive registreret i GI

 Hvordan kan en ejer vide, om der er sket registrering i GI

GI orienterer ejer og eventuel administrator, når en ejer er registreret.

 Kan GI slette en registrering

Nej. GI kan først efter anmodning fra huslejenævnet slette registreringen, hvis nævnet har indberettet en ejer på et urigtigt grundlag.

 Afgørelsen er efterlevet efter tidsfristen

Huslejenævnet skal indberette ejeren til GI, også ved mindre overtrædelser af tidsfristen.

 Hvem indberettes, når ejendommen skifter ejer

​Hvis en afgørelse ikke er efterlevet, er det ejeren på det tidspunkt, hvor afgørelsen er endelig, der bliver indberettet til GI. 

 Hvornår er en huslejenævnsafgørelse endelig

​En afgørelse fra huslejenævnet er endelig, når huslejenævnets frist er udløbet. Det forudsætter dog, at ankefristen er udløbet, og huslejenævnets afgørelse ikke er indbragt for domstolene.

 Huslejenævnets afgørelse er anket

​Manglende efterlevelse af en huslejenævnsafgørelse er afgørende for, om en ejer bliver registreret i GI. En ejer bliver først registreret, når kendelsen er endelig.

Hvis en afgørelse indbringes for domstolene, er det ejers efterlevelse af denne dom, der er afgørende for, om en huslejenævnsafgørelse er efterlevet.

 Kan andre få oplyst, at en ejer er registreret i GI

GI er omfattet af offentlighedsloven. Oplysninger om registreringer i GI er tilgængelige for andre, men mindre disse oplysninger er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

 Ejer har 2 registreringer vedrørende 1 afgørelse

​Hvis en ejer ikke har efterlevet en huslejenævnsafgørelse, kan ejeren blive registreret 2 gange på grundlag af den samme afgørelse.

§ 113 a, stk. 3, nr. 4, når huslejenævnet fra GI eller andre har fået oplyst, at en ejer ikke har efterlevet en afgørelse.

§ 113 a stk. 3 nr. 5, når GI igangsætter påbudsarbejder på ejendommen, jf. § 60 i boligreguleringsloven, efter den samme afgørelse.

 Ejer udlejer kun 1 beboelseslejemål

​Det er en forudsætning for frakendelse af retten til at administrere, at ejendommen på frakendelsestidspunktet indeholder mere end 1 beboelseslejemål.

Huslejenævnet vil skulle indberette til GI, selv om ejeren på registreringstidspunktet kun ejer 1 beboelseslejemål, da ejeren inden for fristen på henholdsvis 2 eller 10 år vil kunne erhverve endnu 1 beboelseslejemål. 

 Afgørelsen vedrører et klubværelse

Huslejenævnet skal indberette ejeren til GI, da et klubværelse i denne sammenhæng anses for en beboelseslejlighed.

 Udlejning af et værelse, fremleje eller andelslejlighed

Der skal ikke ske indberetning til GI, når en ejer udlejer et enkeltværelse, fremlejer en lejebolig eller andelslejlighed. 

 Hvornår bliver en ejer frakendt retten til at administrere

​GI orienterer huslejenævnet, når GI har modtaget indberetninger om 3 endelige afgørelser, som en ejer ikke har efterlevet inden for en periode på 2 år, jf. § 113 a stk3. nr. 4, eller GI har påbegyndt arbejder 3 gange inden for en periode på 10 år, jf. § 113 a stk. 3 nr. 5.

Huslejenævnet indgiver herefter politianmeldelse, og sagen afgøres af domstolene.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097