Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Småhuse

Der er ikke bindingspligt for ejendomme, som den 1. januar 1995 havde 6 eller færre beboelseslejligheder, og som ligger i en reguleret kommune.

 Udbetaling af indestående beløb

Indestående bliver udbetalt i takt med:
• at der afholdes vedligeholdelsesudgifter og/eller
• forbedringsudgifter med lejeraccept og
• når boliglejerne er underrettet om udbetalingen, og ikke har gjort indsigelse, se frigivelse § 18 b.
Du kan få udbetalt fra kontoen 4 gange om året.

Kontoen ophæves, når:
• indestående er udbetalt
• ejendommen kun indeholder 2 beboelseslejligheder.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097