Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udgifter på bindingskonto

De udgifter, som udlejer kan tage med over bindingskontoen, kan du læse om her. Det kommer an på, om det er en § 18 b eller § 63 a konto.

 § 18 b vedligeholdelseskonto

​Hensættelserne efter § 18 og 18 b skal anvendes til udvendig vedligeholdelse, brandsikring og opretning og til forbedringsudgifter. der ikke er dækket af lejeforhøjelse eller af en ny højere leje ved genudlejning. For forbedringer er det en betingelse, at beboerrepræsentationen eller et flertal af beboelseslejerne har accepteret, at udgiften tages med over vedligeholdelseskontiene, og at udlejer kan dokumenterer dette.
Hvis en udgift er dækket ved optagelse af lån, kan udlejer vælge, enten at medtage hele udgiften over kontoen i det år arbejdet er udført, eller medtage de årlige prioritetsydelser på lånet, efterhånden som de betales. Du skal i så fald gemme fakturaer for de arbejder, som lånet dækker, indtil lånet er tilbagebetalt, eller til du ikke længere tager ydelsen med over vedligeholdelseskontoen.

 § 63 a forbedringskonto

Positive indeståender på kontoen efter § 63 a kan kun anvendes til forbedringsudgifter. Der kan ikke varsles lejeforhøjelse eller opkræves ny højere leje ved genudlejning, før indestående beløb er udbetalt. Forbedringsudgifterne skal vedrøre de bindingspligtige beboelseslejligheder. Udgifter, der vedrører  erhverv eller ejers egen bolig kan ikke medtages. Udgifter, der udover boligerne også vedrører erhverv eller ejerens egen bolig, skal nedsættes forholdsmæssigt efter bruttoetagearealet.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097