Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol af regnskaber

GI kontrollerer et udvalgt antal indberetninger af regnskaber som led i den stikprøvekontrol, som vi er pålagt efter bekendtgørelsen om binding i GI.

 GI’s kontrol af regnskaber

Udlejer kan komme ud for, at GI beder om at få dokumentation for de udgifter, som er indberettet over bindingskontoen. Det skyldes, at GI har pligt til at kontrollere et antal af de indberettede regnskaber årligt. GI udtager i den forbindelse en årlig stikprøve.

For en andelsboligforening skal du sende bilag for de samlede udgifter på ejendommen.
For ejerlejligheder skal du både sende bilag for de fælles udgifter, som er afholdt af ejerforeningen, og for de udgifter, du har haft på de udlejede lejligheder. Du skal også oplyse fordelingstallet.

 Hvilken dokumentation ønsker vi?

Du skal sende dokumentation for alle de udgifter, du har indberettet til GI for perioden. Det vil sige en kopi af alle fakturaer og regninger - meget gerne sammen med en oversigt over de udgifter, der er indberettet i den periode, der er udtaget til kontrol.
Oversigten hjælper med at sikre, at vi har modtaget alle bilag, og vi kan se, hvordan du har beregnet det indberettede beløb.

Alle fakturaer og regninger skal indeholde oplysninger om:
• Ejendommens adresse
• Dato for arbejdets udførelse
• Arbejdets art og omfang
• Hvor arbejdet er udført

Hvis du sender regnskab for et tidligere år, kan det også blive taget ud til kontrol. Det gælder også rettelser til tidligere regnskaber. Du skal derfor gemme din dokumentation.
Tilbud, ordrebekræftelser, kontoudtog og bankkvitteringer er derimod ikke tilstrækkelig dokumentation i sig selv.
Hvis du har haft udgifter til udbedring efter vandskader, indbrud, hærværk eller lignende, har vi brug for at vide, om udgifterne er blevet dækket af ejendommens forsikring.

 Hvis du ikke sender dokumentation

​Hvis vi ikke modtager bilag fra dig, kan vi udvide kontrollen til flere år.

 Formålet med kontrollen

​GI skal hvert år tage regnskaber ud til kontrol. Formålet er at kontrollere de udgifter, som du har indberettet, og vejlede om hvad kontoen kan bruges til.
Når vi gennemgår dit regnskab, foretager vi en konkret vurdering baseret på lovgivning og de nyeste domme og afgørelser, som vi er bekendt med, fra domstole og huslejenævn. Hvis du har kendskab til afgørelser, som understøtter dine argumenter, er du meget velkommen til at sende os en kopi, så vi kan tage afgørelsen med i vores vurdering.

 Aktindsigt

​GI er en offentlig myndighed og er derfor omfattet reglerne om aktindsigt. i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Det betyder, at den dokumentation, som GI modtager, som udgangspunkt bliver omfattet af reglerne om aktindsigt.

 Klageadgang

​Du kan klage over GI's afgørelse til huslejenævnet. For § 18 b er det efter boligreguleringslovens § 22 f, og for § 63 a er det efter lejelovens § 63 h, stk. 2. Det er med til at sikre, at vi hele tiden bliver bedre.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097