Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udgifter til forbedringer

Forbedringsudgifter vil normalt være udgifter, som dækkes over huslejen. En forbedring modsvarer en ”øget brugsværdi”. Læs i det følgende om, hvad forbedringer er, og hvornår de kan tages med over bindingskontoen.

 Hvad er en forbedring?

​Forbedringer er arbejder, der tilfører det lejede en øget brugsværdi. Som udgangspunkt er det udgifter, som kan forøge lejen, enten ved at der opkræves en egentlig lejeforhøjelse til dækning af udgiften, eller ved at den nye leje efter genudlejning fastsættes efter det lejedes værdi. Forbedringer, som på den måde dækkes, enten af en lejeforhøjelse, eller ved en højere leje efter genudlejning, kan ikke tages med over hverken vedligeholdelseskontoen (§ 18 og 18 b), eller over forbedringskontoen (§ 63 a). En udgift kan ikke dækkes to gange.
Der kan efter den 1. juli 2015 ikke varsles lejeforhøjelse eller opkræves ny højere leje ved genudlejning før indestående på kontoen efter § 63 a er udbetalt.
Der vil være tale om en forbedringsudgift, hvis udlejeren stiller nye ydelser til lejerens disposition, fx ved installation af centralvarme eller bad i ejendomme, hvor der ikke tidligere har været disse installationer. Det vil også være en forbedringsudgift, hvis arbejderne øger kapaciteten af ejendommens forsynings- eller afløbsledninger til fx el og vand.

 Forbedring og (sparet) vedligeholdelse

​Mange af de arbejder, der udføres på ejendommen, indeholder et element af både vedligeholdelse og forbedring. Det betyder, at der skal ske en fordeling af udgifterne i henholdsvis vedligeholdelse og forbedring.
Hvis udlejer eksempelvis udskifter vinduer med 1 lags glas til nye med termoruder, sparer udlejer fremover at skulle vedligeholde de eksisterende vinduer.

 Hvad kan tages med over kontoen

​Sparet vedligeholdelse kan som udgangspunkt fratrækkes på vedligeholdelseskontoen. 
Forbedringsudgiften kan tages med over vedligeholdelseskontoen, hvis udgiften ikke samtidig er dækket af lejeforhøjelse eller højere leje efter genudlejning, og hvis beboerrepræsentationen eller et flertal af beboelseslejerne har accepteret, at forbedringsudgiften tages med over vedligeholdelseskontoen.
Forbedringsandelen kan tages med over forbedringskontoen, hvis udgiften ikke er dækket af en lejeforhøjelse.​

 Eksempler på forbedringsudgifter

 • Installation af central- eller fjernvarme
 • Etablering af bad
 • Arbejder, som øger kapaciteten af ejendommens forsynings- og afløbsledninger til el og vand
 • Etablering af elevator
 • Installation af porttelefon
 • Isolering
 • Brandsikring
 • Etablering af kviste
 • Etablering af forsatsvinduer eller koblede rammer
 • Etablering af altan
 • Etablering af beboerrum eller fælles vaskeri
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097