Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udgifter til vedligeholdelse

Her kan du læse om, hvad vedligeholdelse er.

 Udvendig vedligeholdelse

​Udvendig vedligeholdelse er al anden vedligeholdelse af ejendommen end maling, hvidtning og tapetsering i lejlighederne. Udvendig vedligeholdelse er altså både arbejder, der udføres udvendigt og indvendigt i ejendommen og i ejendommens lejligheder.

Vedligeholdelse er arbejder, der holder ejendommen og dens installationer i god og brugbar stand. Vedligeholdelse er også arbejder, der udføres efter opståede skader på ejendommen.

 Eksempler på vedligeholdelsesudgifter

 • Afrensning af affaldsskakter
 • Indkøb af blomster til have eller gård
 • Reparation og udskiftning af nøgler og låse på fællesrum
 • Reparation og udskiftning af plæneklipper, fejemaskine og lignende
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Udskiftning af tagrender
 • Udskiftning af ruder
 • Beskæring og fældning af træer
 • Maling af facade
 • Maling af opgange
 • Reparation af tag
 • Serviceabonnementer af vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke er medtaget i driftsbudgettet, fx elektrolyseabonnement eller kloakservice
 • Reparation af nedslidt trappebelægning og defekte trin
 • Kitning af vinduer
 • Udvendig maling af vinduer
 • Udvendig maling af træværk
 • Udskiftning af faldstammer
 • Reparation af el- og vvs installationer
 • Udskiftning af toilet eller håndvask
 • Reparation og udskiftning af vaskemaskiner i fælles vaskekælder
 • Reparation og udskiftning af gårdbelægning

 Indvendig vedligeholdelse

​Indvendig vedligeholdelse er udgifter til maling, hvidtning og tapetsering, og typisk også lakering af gulve i lejlighederne. Sådanne udgifter kan som udgangspunkt ikke tages med over bindingskontoen.
I nogle tilfælde kan malerarbejdeudgifter mv. alligevel medtages over kontoen.
Efter praksis kan udgifter til det absolut nødvendige følgearbejde i form af malerarbejde til vedligeholdelsesarbejder (og forbedringsarbejder, som efter reglerne er medtaget over kontoen), tages med over den udvendige. Det kan fx være malerarbejde, som er nødvendigt efter udskiftning af en faldstamme.
Når kun absolut nødvendige følgearbejder kan tages med over kontoen, vil f.eks. udgifter til maling af rummets øvrige vægge m.m. ikke kunne fradrages kontoen, selvom der efter arbejdernes afslutning fremtræder forskellig farvenuance eller lign.
Malerarbejder som følge af skader, eksempelvis en vandskade, kan tages med over vedligeholdelseskontoen, når udgiften ikke er dækket af udbetaling fra forsikring.
Grundejernes Investeringsfond
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097
Ny Kongensgade 15
1472 København K

Tlf: 82 32 23 00

gi@gi.dk
sikkerpost@gi.dk

Mandag - Torsdag: 9-16
Fredag : 9-14

EAN nr.: 5798009811097