Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GI's opgaver og historie

  ​GI – Grundejernes Investeringsfond har af Folketinget fået til opgave at løse forskellige opgaver i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og -forbedring i ældre private udlejningsejendomme i Danmark.

  Vores opgaver er at:

  • Administrere beløb, der er lovmæssigt øremærket til vedligeholdelse og forbedring
  • Tilbyde attraktive lån til vedligeholdelse og forbedring
  • Gennemføre bygningsarbejder, der er påbudt af huslejenævn
  • Registrere huslejenævnsafgørelser, som ejere ikke har efterlevet​​
  • Yde tilskud til udviklingsprojekter, der kan sikre bedre og billigere metoder og produkter til bygningsvedligeholdelse og –forbedring

  Se lovteksterne bag opgaverne.

  GI vedtægter

  Historie
  GI er stiftet i 1967 i medfør af boligreguleringsloven. Vores virksomhed er placeret midt mellem den private og den offentlige sektor.

  GI ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de landsdækkende udlejer- og lejerorganisationer i Danmark, men vore opgaver er som nævnt fastlagt i lovgivningen. Nogle opgaver har egentlig myndighedskarakter, mens andre opgaver har fondskarakter, og vores udlån minder om realkreditvirksomhed. GI følger reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven.

  I 1990 blev BvB – Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse – stiftet i medfør af byfornyelsesloven. BvB er en selvejende institution med egen bestyrelse, og BvB administrerer den ”forsikringsordning” for byggeskader, der gælder for byfornyelsesopgaver med offentlig støtte.

  Se mere på www.bvb.dk

  Såvel GI som BvB har som overordnet formål, at bidrage til bedre boliger, bygninger og byer. GI og BvB har hovedkontor i København. GI stiller lokaler og visse administrative støttefunktioner til rådighed for BvB, der betaler en tilsvarende andel af omkostningerne. Der er fælles administrerende direktør for de to virksomheder.

  Grundejernes Investeringsfond
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K

  Tlf: 82 32 23 00

  gi@gi.dk
  sikkerpost@gi.dk

  Mandag - Torsdag: 9-16
  Fredag : 9-14

  EAN nr.: 5798009811097
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K

  Tlf: 82 32 23 00

  gi@gi.dk
  sikkerpost@gi.dk

  Mandag - Torsdag: 9-16
  Fredag : 9-14

  EAN nr.: 5798009811097