Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Selvbetjening

  Med vores online selvbetjening er det nemmere, hurtigere og mere fleksibelt at indberette til GI.

   Digital selvbetjening

   Hvorfor online indberetning?

  ​Vores digitale selvbetjening giver dig fleksibilitet til at kunne indberette, når det passer dig bedst. Indberetningen kan foretages nemt og hurtigt, og du kan til enhver tid gå tilbage og rette i din indberetning.

  Samtidig betyder det, at administrationen sker hurtigere, og du derfor hurtigere får overført eventuelle beløb til din NemKonto.
  Fra 2015 er der for §18b konti pligt til, at indberetningen sker digitalt via Selvbetjening på gi.dk. GI kan dog fritage ejere, som er fritaget for offentlig digital post. 

   Med GI selvbetjening kan du:

  • Indberette udgifter og oplyse, om der er sket ændringer i ejendommens areal. 
  • Indtaste specificeret vedligeholdelsesregnskab.
  • Korrigere i et allerede indberettet regnskab.
  • Indberette udgifter for en delperiode af indeværende regnskabsår med henblik på frigivelse fra kontoen. Udgifterne kan først indberettes, når, lejernes indsigelsesfrist på seks uger er gået.
  • Indberette salg af lejligheder. Dette gælder kun andelsboligforeninger og ejere af ejerlejligheder (restejendomme).
  • Oplyse om ny ejer for ejendommen.
  • Indsende materiale til en sag
  • Se seneste saldi for en konto
  • Se oplysning om årlig rentetilskrivning for de seneste fem år.
  • Oprette/redigere din egen kontoplan
  • Se kontooplysninger
  • Se vedligeholdelsesregnskaber
  • Se årsopgørelse og indfrielsesopgørelse, hvis du har lån i GI. 


   

   Mulighed for stedfortræder i GI Konto

  Du kan give en ’stedfortræder’ adgang til selvbetjeningen for dig. Det betyder, at stedfortræderen kan indberette udgifter digitalt og bruge de andre digitale muligheder vedr. konti og vedligeholdelsesregnskaber på gi.dk.

  Du tilmelder en stedfortræder ved at give GI besked. Du skal oplyse stedfortræderens CPR- eller CVR-nummer. GI registrerer stedfortræderen, og umiddelbart efter vil det være muligt at bruge selvbetjeningen.

  GI sender kvittering for indberetning m.v. til stedfortræderen. ​Anden kontakt med GI vil foregå direkte mellem dig og GI.

   Har du spørgsmål

  ​​Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på gi@gi.dk eller på telefon 82 32 23 00.

   Aftalt fjernsupport

  ​Du kan aftale support med en GI-medarbejder ved forudgående telefonisk aftale.

  Grundejernes Investeringsfond
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K

  Tlf: 82 32 23 00

  gi@gi.dk
  sikkerpost@gi.dk

  Mandag - Torsdag: 9-16
  Fredag : 9-14

  EAN nr.: 5798009811097
  Ny Kongensgade 15
  1472 København K

  Tlf: 82 32 23 00

  gi@gi.dk
  sikkerpost@gi.dk

  Mandag - Torsdag: 9-16
  Fredag : 9-14

  EAN nr.: 5798009811097